1. ÅNGERRÄTT

 • Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

1.1 Vid nyttjande av din ångerrätt

 • För nyttjande av ångerrätten fyller du i formuläret på vår returportal här. Där uppger du ditt ordernummer och den e-postadress du använde vid beställningen.
 • Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar returnera produkterna till oss.
 • Du står för skicket på leveransen och produkterna vid retur, produkterna skall därför skickas väl paketerade och i ursprunglig förpackning som produkten kom levererade i. Kund står för fraktkostnaden vid nyttjande av ångerrätten.
 • På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid brukad eller skadad produkt. Se punkt 6. 

1.2 Ångerrätten gäller inte vid

 • Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.
 • Underkläder där förpackningens försegling har brutits av dig.
 • Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.
 • Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
 • Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
 • Lösnummer av tidningar eller tidskrifter.
 • Produkters vars skick har försämrats så pass mycket att värdeminskningen är total.
 • Produkter vars etikett har brutits/tagits bort.

För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

2. REKLAMATION OCH KLAGOMÅL
 • Vi besiktar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
 • Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
 • Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.
 • Produkten ska inte användas efter att defekten har upptäckts.

2.1 Hur går du tillväga vid reklamation?

 • Eventuella ursprungliga fel och defekter ska alltid reklameras till info@sthlmtrend.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning samt bilder på felet.
 • Om det inte lyckas av oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. 
 • Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer. Vid ej godkända reklamationer står kund för tur- och returfrakt.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.
 • Vid godkända reklamationer på använda och slitna produkter förbehåller vi oss rätten att återbetala ett mindre belopp än ursprungligt pris, se punkt 6.
 • Om en reklamerad vara inte returneras inom två veckor av ärendets början, annulleras avtalet vid reklamationen och därav inte lägre godtas.
4. ÅTERBETALNING
 • Vid återbetalning förbehåller vi rätten att dra av en eventuell värdeminskning vid använd produkt.
 • Återbetalning sker via det betalningsmedel du använde vid din beställning. Återbetalningen sker inom 1-3 bankdagar från och med mottagande och hantering.
 • Vid utebliven hämtning av paket på ombud tar vi en hanteringsavgift på 300 SEK.
 • Om en produkt brukats och använts till en sådan nivå att en kan spåra användandet i form av smuts, repor eller annat slitage anses produkten ha minskat i värde. Detta innebär i sin tur, att vid en återbetalning, är vi ej skyldig att betala hela beloppet ifall produkten brukats. Detta berör inte “prövning” av skorna, så vida skon inte blivit smutsig/slitits.
 • Återbetalning av reklamationer kan ske i form av värdecheck som går att lösa in vid köp på plattformen.
 • Vid återbetalning av en annullerad eller returnerad inköpt förbeställd produkt, där värdet överstiger 6 001 SEK, tas en hanteringsavgift på 10% av från återbetalningsbeloppet.
 • Vid fall där flera återbetalningsregler appliceras kommer avgifterna för återbetalning öka i enlighet med dem.
5. PRISSÄTTNING OCH PRISGARANTI
 • Vi erbjuder ingen prisgaranti/återbetalning vid eventuella prissänkningar och kampanjer.
 • Sthlmtrend handlar med produkter på andrahandsmarknaden. Produkterna som säljs på andrahandsmarknaden är beskrivna med skick.
6. VÄRDEMINSKNING

Om en produkt brukats och använts till en sådan nivå att en kan spåra användandet i form av smuts, repor eller annat slitage anses produkten ha minskat i värde. Detta innebär i sin tur, att vid en återbetalning, är vi ej skyldig att betala hela beloppet om produkten brukats. Värdeminskning beskrivs nedan. 

 • Om originalförpackning inte levereras med skon eller markant slitits/gått sönder sker en värdeminskning på runt 30% av ursprungligt försäljningspris. Denna värdeminskning kan variera beroende på samlarvärdet av produkten.
 • Vid produkter som brukats och använts till en sådan nivå att en kan spåra användandet i form av smuts, repor eller annat slitage, sker en värdeminskning på 70% av ursprungligt försäljningspris.
 • Om en sko brukats och slitits så pass mycket att den inte på något sätt behåller ett samlarvärde eller värde i form av att den inte är säljbar kan en värdeminskning upp mot 100% att ske. 
7. BESTÄLLNINGAR PÅ PLATTFORMEN
 • För att göra en beställning krävs det ett giltigt fullständigt för- och efternamn. Vi förbehåller oss rätten att ta en avgift vid ej uthämtat paket om för- och efternamn inte överensstämmer med din giltiga id-handling.
 • Giltig e-postadress och telefonnummer krävs för att slutföra en beställning och därav kunna motta leverans aviseringar.
 • Vid utcheckning krävs godkännande av dessa villkor.
 • Vid skapad beställning skickar vi dig en bekräftelse på din e-postadress alternativt telefonnummer. Vid ej mottagen orderbekräftelse inom 24 timmar ber vid dig direkt kontakta oss för kontroll av korrekta personuppgifter.

7.1. Vår rättighet att avvisa din order eller avbryta ett avtal

 • Uppfyllandet av alla beställningar på plattformen är beroende av tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera din beställning på grund av olika anledningar:
  • Produkten är inte tillgänglig/i lager
  • Din beställning är flaggad av våra säkerhetssystem som en trolig bedräglig order.
  • Faktureringsadress överensstämmer inte med leveransadress och/eller betalningsmetod. 
  • Vi kunde inte leverera till den adress du lämnade. På grund av en händelse utanför vår kontroll.
 • Vid avvisade ordrar blir du alltid aviserad per mejl om anledning till avvisning.
8. ÖVRIG LEVERANS INFORMATION
 • Om möjligt försöker vi distribuera alla varor du beställt samtidigt.
 • Vid mottagande av leverans ber vi dig undersöka eventuella skador på försändelsen innan produkten brukas. Om inte, förbehåller vi rätten att återbetala dig fulla beloppet exklusive värdeminskning vid eventuellt retur. Läs mer på punkt 6.